O SPOLOČNOSTI CENOVÁ PONUKA PARTNERI REFERENCIE SPLÁTKY RADY TRIOTEAM KONTAKT

SCHODISKOVÉ STENY - KOPILITY

Výmena pôvodnej schodiskovej steny za novú konštrukciu

 


 


 
      Nové konštrukcie sa dajú rozdeliť na dve skupiny:
 • Celo zasklená stena, ktorá je v plastovom ráme

 • Murovaná konštrukcia s osadením plastových okien

     Konkrétne riešenie navrhuje projektant, v podstate sa dá použiť jedno aj druhé riešenie.

     Pri väčšine kopilitových zasklení v schodiskových priestoroch je celá konštrukcia predsadená pred samotnú konštrukciu schodiska . Sú však aj typy domov, kde je kopilit položený priamo na podestách schodísk. V tomto prípade je výmena výrazne jednoduchšia.

Porovnanie výhodnosti použitia celo zasklenej steny a murovanej steny s osadením plastových okien z hľadiska ceny a doby realizácie:

     V skutočnosti ktoré riešenie je pre daný konkrétny dom vhodné navrhuje projektant ktorý na základe celkového riešenia obnovy bytového domu vyberie riešenie ktoré najlepšie zapadá do celkového riešenia.Z pohľadu celkovej investície je riešenie použitia celo plastovej steny výhodnejšie, vzhľadom k tomu, že spoločnosť TRIO TEAM, s.r.o. disponuje vhodným technickým riešením , ktoré splňuje statické požiadavky na tieto konštrukcie, vieme klientom takéto riešenie odporučiť. Naše riešenie vyvracia všeobecne prezentovaný názor na plastové prvky a ich nevhodnosť použitia na veľké plochy z dôvodu citlivosti na zmeny teplôt ich rozťažnosti a prípadného vzniku medzier medzi spojmi a následným zatekaním konštrukcie. Pri technickom riešení spol.TRIO TEAM sú všetky spoje konštrukcie vyplnené komprimačnou páskou KOMBI HF 4-7x15mm, ktorá eliminuje aké koľvek pretekanie, alebo pre fukovanie cez spoje. Plastová stena je rozdelená na samostatné moduly ( 1modul = 1 poschodie ) a samotný modul je rozdelený na dve časti ( spodná časť pevná + horná časť s oknom ). Spojenie modulov medzi sebou v mieste podesty je riešené pomocou spojovacej krabice 120/120 mm s oceľovou výstuhou 80x80x5mm kotvenou do ostenia pomocou oceľových kotiev a spojenie časti medzi pevnou časťou modulu a oknom pomocou spojovacieho profilu 65mm s oceľovou výstuhou 50x40x2mm kotvenou do ostenia pomocou oceľových kotiev

     Toto riešenie nepotrebuje použitie ďalších oceľových statických prvkov a v porovnaní s murovanou konštrukciou má výrazne nižšiu cenu. S časového hľadiska samotnej realizácie ( výmeny steny ) teda času trvania tejto výmeny.

Príklad: 8.poschodový bytový dom

 • 1 deň demontáž pôvodnej oceľovej konštrukcie kopilitovej steny ,odvoz a likvidácia steny,

 • 1 deň osadenie a montáž novej celo plastovej steny,

 • 3 dni vyspravenie interiérovej časti steny , sadrokaron, sieťka, Kleber, omietka , 2x farba

 • 3 dni exteriérové vyspravenie konštrukcie.

NOVÁ KONŠTRUKCIA za použitia Celo zasklenej plastovej steny :

     Pri type domov kde je pôvodný kopilit položený priamo na podestách schodísk a projektant navrhne zachovať osadenie nových plastových konštrukcií je celo zasklená stena rozdelená do samostatných segmentov osadených na jednotlivé podesty schodísk. Samotná podesta z exteriérovej strany bude vyspravená pomocou zateplovacieho systému.

OSADENIE plastovej konštrukcie medzi podesty:

V zozname nižšie si  môžete pozrieť niektoré naše úspešné realizácie:

 • 12. poschodový bytový dom Rovniankova 18, Bratislava - výťahová strana - foto1 - foto2 - foto3


OSADENIE celo plastovej samonosnej konštrukcie:

     Pri type domov kde je pôvodný kopilit predsadený pred podesty, ide priebežne cez poschodia popred podesty a projektant navrhne zachovať osadenie novej plastovej steny ako bola osadená pôvodná oceľová kopilitová stena , má naša spoločnosť vyhovujúce statické riešenie pre takéto osadenie.Nová plastová celo pre sklenná stena je rozdelená do jednotlivých častí ( segmentov ) po schodiskách. Spojenie samotných častí medzi sebou je realizované pomocou spojovacej krabice 120/120 mm s oceľovou výstuhou 80x80x5mm a spojovacieho profilu 65mm s oceľovou výstuhou 50x40x2mm . Samotná spojovacia krabica a spoj 65mm sú ukotvené do bočnej betónovej konštrukcie pomocou oceľových kotiev ktoré staticky zabezpečujú každú časť ( segment ) samostatne. Medzi každý spoj je aplikovaná komprimačná páska KOMBI HF 4-7x15mm, aby bolo zabezpečené že cez daný spoj konštrukcie nebude prefukovať.

SPOJ 120 mm

SPOJ 65 mm
V zozname nižšie si môžete pozrieť niektoré naše úspešné realizácie:


MUROVANÁ KONŠTRUKCIA

     Po demontáži pôvodného kopilitového zasklenia a oceľovej konštrukcie, v ktorej bolo osadené, sa schodiskové podesty pomocou oceľových prvkov predĺžia smerom von z konštrukcie (konkrétny tvar a rozmer týchto prvkov určuje statický posudok, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie). Tieto prvky sa ukotvia k podeste na každom z podlaží , a tak vytvoria podklad pre nové murivo. Z muriva sa vytvorí nový parapet, priebežne sa preväzuje oceľovými prútmi, prípadne ďalšími oceľovými prvkami, podľa toho, ako určí projekt. Väčšinou sa takýto parapet ukončí betónovým vencom, ktorý spriahne túto novovytvorenú konštrukciu. Po vyzretí betónu sa v murovaní pokračuje, avšak vynechá sa otvor pre osadenie okna. Takto sa pokračuje smerom od najnižšieho podlažia po najvyššie, až kým sa neuzavrie celý priestor vzniknutý po demontáži kopilitu.

      Následne sa do takto vymurovanej konštrukcie osadia okná, ktoré v schodiskových priestoroch musia spĺňať niekoľko podmienok určených najmä protipožiarnymi normami. Jednou z týchto podmienok je napríklad splnenie požiadavky na odvetranú plochu okna, ktorá by v schodisku (v únikovej ceste) mala byť minimálne 2 m2. Rovnako otvorené krídlo okna nesmie zasahovať do únikovej cesty. Po osadení okien sa novo vymurovaná konštrukcia z vonkajšej strany zateplí kontaktným zatepľovacím systémom a z vnútornej strany omietne, čím sa novovytvorená konštrukcia zjednotí s pôvodnou.


V zozname nižšie si môžete pozrieť niektoré naše úspešné realizácie:

 • 12 poschodový bytový dom Halova 19 - schodisková + výťahová stena

 • 12 poschodový bytový dom Rovniankova 18 - schodisková stena - foto1 - foto2 

 • 12 poschodový bytový dom Krásnohorská 20 - schodisková + výťahová stena

 • 12 poschodový bytový dom Jasovská 51 - schodisková + výťahová stena

 • 12 poschodový bytový dom Beňadická 3 - výťahová stena

 • 12 poschodový bytový dom Budatínska 31 - schodisková + výťahová stena


PRODUKTY

PLASTOVÉ OKNÁ

HLINÍKOVÉ OKNÁ

DREVENÉ OKNÁ & DVERE

VCHODOVÉ DVERE PRE "RD"

VSTUPNÉ BRÁNY & DEK SYSTÉMY

SCHODISKOVÉ STENY - KOPILITY

HST - POSUVNO ZDVIŽNÉ DVERE

PSK - POSUVNO SKLOPNÉ DVERE

SPRÁVNA JE MONTÁŽ 3+

ROLETY EXTERIÉROVÉ

EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE

DOPLNKY KU OKNÁM

SEALECTION®

TAGY

PLASTOVÉ OKNÁ HLINÍKOVÉ OKNÁ POZÁRUČNÝ SERVIS OKIEN OKNÁ A DVERE BRATISLAVA
CENOVÁ PONUKASPLÁTKYKONTAKTPOŠLI ZNÁMEMU

Všetky práva vyhradené © 2018 www.trioteam.sk, powered by enable
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu